Zoeken

'Deze pandemie kon iets waar velen al de tanden op stuk beten'.

Bijgewerkt: 13 jun 2020

Ik had de ongelofelijke eer, om naast onze verkozen Voorzitter Peter Callens, op vraag van Wolters Kluwer om mijn mening te geven over hun recente studie – de 2020 Future Ready Lawyer Survey: Performance Drivers – waarbij naar de toekomstbestendigheid en veerkracht van de juridische sector werd gepeild. De enquête verzamelde de inzichten van 700 juristen uit de hele VS en negen Europese landen.


Ze onderzocht trends in de sector als geheel en ging na hoe goed juridische organisaties voorbereid zijn om sterkere prestaties te leveren.


De volledige bevindingen van de 2020 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey: Performance Drivers zijn beschikbaar in dit rapport, dat ook inzichten van enkele Belgische juristen bevat over Covid-19 en de impact ervan op de sector.

Uit dit rapport blijkt - niet geheel onverwacht - dat er een grote kloof bestaat tussen de verwachtingen van de klanten en het vermogen van advocatenkantoren om ze ook in te lossen. Zo vindt 79% van de bedrijfsjuristen het belangrijk dat de advocatenkantoren waarmee ze werken, blijk geven van efficiëntie en productiviteit, terwijl slechts 28% van de advocaten dat een zeer goede omschrijving van hun huidige kantoor vindt. Die tegenstrijdigheid die in meerdere onderzoekscategorieën naar boven kwam, heeft mogelijk gevolgen voor de klanttevredenheid: slechts 26% van de bedrijfsjuristen die werden bevraagd, is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor.

'Kantoren die de klant centraal plaatsen in hun werking, zullen versterkt uit deze crisis komen', geef ik aan in mijn antwoorden op de vragen die werden voorgeschoteld. 'Dat was voor de crisis ook al zo en vindt ook bevestiging in de cijfers van deze studie'.


Het volledige interview:


Wat zijn uw vaststellingen over de gevolgen van de pandemie voor de juridische sector op dit moment en wat zijn volgens u de belangrijkste toekomstige effecten?


We zien momenteel wereldwijd, maar zeker ook bij ons, een stevige terugval in werk voor de advocatuur. Onze economie ligt aan diggelen en voor veel klanten vormt hun advocaat geen prioriteit. Maar eigenlijk is dat niet nieuw. Was dat voor deze crisis dan wél zo? Volgens mij gingen advocaten ook voor deze crisis nog te weinig op zoek naar de opportuniteit of meerwaarde die ze kunnen vormen voor hun klanten. Dit virus heeft de nood aan een antwoord op die vragen alleen versnelt en uitvergroot. Maar ik ben een optimist; nadat we dit virus hebben overwonnen, breekt ook voor de juridische sector weer een mooie tijd aan.


Welke aspecten of welke professionals in de juridische sector zullen het meest worden getroffen?


Ik denk niet dat het een specifieke rechtstak of professional zal worden getroffen, maar wel zij die hun (potentiële) klanten te weinig kennen. Welke klanten zijn uw doelgroep? Weet u wat de problemen van uw klant zijn? Hoe kan u uw klant daarbij helpen? En heeft u uw (potentiële) klanten al geholpen tijdens deze crisis? Kantoren die de klant centraal plaatsen in hun werking, zullen versterkt uit deze crisis komen. Dat was voor deze crisis ook al zo en vindt ook bevestiging in de cijfers van deze studie.

Deze crisis toonde ook aan de non-believers dat technologie advocaten vaak sneller en goedkoper kan helpen dan ze vooraf dachten. Het kan hun nieuwsgierigheid in andere technologie hebben aangewakkerd. In elk geval: zij die met de bagage uit deze crisis niet kritisch naar hun ‘oude’ werking zullen kijken, en weer ‘hervallen’, zullen het peloton moeten lossen, vrees ik.


Wat zijn volgens u de gevolgen op lange termijn voor de manier waarop ze werken?

Veel advocaten hebben nu werken en overleg vanop afstand ontdekt. Beter laat dan nooit natuurlijk, maar er ligt nog heel wat werk op de plank. Papierloos werken is bijvoorbeeld voor veel kantoren nog een utopie en servers houden het kantoor in veel gevallen nog steeds draaiende.

Toch geloof ik vooral in een gezond evenwicht: tussen digitaal en fysiek, tussen thuis en op kantoor. We gaan niet voor altijd ‘out of office’. We moeten het pallet aan mogelijkheden koppelen aan de nood van de betrokken personen, klanten en dossier. Digitaal overleg is prima, maar soms zal voor het vertrouwen tussen klant en advocaat ook een handdruk of een blik in de ogen nodig zijn. En bovendien veel belangrijker dan of een overleg nu digitaal of fysiek is, is bijvoorbeeld de vraag of een vergadering wel efficiënt, nuttig en een meerwaarde biedt.


Hoe beoordeelt u de pandemie als een van de drijvende krachten achter de aanhoudende transformatie van de juridische sector?


Deze pandemie kon iets waar velen al de tanden op stuk beten: advocaten en justitie snel anders doen werken. Veel advocaten hebben de afgelopen weken meer met video vergaderd dan in hun hele carrière vooraf aan deze crisis. En met rechtbanken kon plots gemaild en zelfs via video gepleit worden. Hoewel 2020, toch een openbaring voor velen. Opvallend is dat veel klanten vonden dat tijdens deze crisis hun advocaat een pak beter bereikbaar was dan anders.

Deze crisis dwingt tot verandering, flexibiliteit en creativiteit. De motor draait en ik hoop dat advocaten de motor ook na deze crisis zullen warm houden.


Heeft het de transformatie van de advocatuur versneld of afgeremd?


De crisis heeft de transformatie zeker versneld, maar de valkuil is ook groot: grijp je terug naar de vertrouwde oude werkwijze, of ga je echt aan de slag met wat deze crisis u leerde? Dat geldt niet alleen voor advocaten, maar zeker ook voor justitie. De stappen die zijn gezet, mogen nu niet meer worden terug geschroefd. Het zou fijn zijn dat rechter en/of partijen ook na deze crisis zelf kunnen beslissen wanneer een procedurestap digitaal, schriftelijk of fysiek kan doorgaan.0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven