Zoeken

Het #gedacht van mijn stafhouders.

Bijgewerkt: 16 jun 2020

Ik ben - met ruime voorsprong - de jongste kandidaat van alle kandidaat bestuurders. Met mijn 37 lentes, als ik het goed tel, zelfs bijna twintig jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van alle andere kandidaten.

Maar. Ik draai dit jaar al tien jaar mee in de West-Vlaamse baliestructuren.   Ik laat graag even al mijn stafhouders aan het woord over hoe dat loopt en liep.


Christian Vandenbogaerde.


Huidig bestuurder bij de OVB, en stafhouder van de balie Kortrijk toen ik voorzitter was van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk (2014 - 2016).

'Het is heel mooi dat je kandideert als bestuurder Ovb.

Dit engagement wekt geen verbazing voor diegenen die je kennen.

Je kwam aan de balie in 2006. In de domeinen van administratief recht en milieurecht verwierf je vrij vlug een mooie reputatie:

degelijkheid, sérieux maar ook heel bedrijvig en boordevol geestdrift.

Je engageerde je ook volledig in de jonge balie en gaf blijk van een aanstekelijke teamspirit. In 2014 werd je omzeggens unaniem verkozen als voorzitter van de jonge balie.

Zelf kreeg ik de eer in de periode 2014-2016 stafhouder te worden van de balie Kortrijk. Reeds bij de pre-electorale bespreking ontstond een wederzijds vertrouwen; we zouden niet vervallen in de spanning van de generaties en de klassieke klaagzang over gebrek aan wederzijdse aandacht en ondersteuning, dat laatste traditioneel voor de jonge balie doorgaans op het financiële vlak.

De samenwerking verliep rimpelloos. Je behield een enorme positieve sfeer onder de jonge advocaten (en advocaten kunnen heel lang jeugdig blijven), je was actief, creatief, verfrissend, bruisend maar ook ernstig bekommerd over het beroep van advocaat en de organisatie van het beroep. Je was nimmer opdringerig. En vooral, je kan aandachtig en respectvol luisteren en je houdt rekening met de mening van anderen, en, als uw tussenkomst ooit eens de vorige generaties verraste en dreigde gestempeld te worden als ‘onbesuisd’ of voortvarend, ben je in staat gedoseerd op je stappen terug te keren en je geestdrift te temperen en je plannen in te passen in het geheel. Je bent niet eigengereid.

Het beeld van de bokshandschoen dat je thans gebruikt op je blog ‘ikneemdehandschoenop’, verbaast mij want volgens mij strookt de ‘boks' niet met je constructieve persoonlijkheid.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de algemene vergadering bereid is je te kiezen als bestuurder.

Het is een keuze voor de wissel naar de toekomst en het zal een prachtig signaal geven van geloof en vertrouwen in de jeugd. Het zal andere jongeren inspireren eveneens engagement te nemen.

Ik wens je alle succes en vreugde.'


Frédéric Busschaert.


Huidig lid van de AV, stafhouder van de balie Kortrijk toen ik in 2016 de eerste keer verkozen werd in de raad van de Orde van Kortrijk (2016 - 2018). Onder zijn hoede zat ik ook in het 'orgaan' dat de West-Vlaamse fusie voorbereidde.'Ik werd stafhouder van de toenmalige Kortrijkse balie op 1 september 2016. Bram was voorzitter van de conferentie van de jonge balie Kortrijk tot 1 september 2016. In april 2016 overhaalde ik Bram zich kandidaat te stellen voor de raad van de orde van de balie van Kortrijk. Onze balie zou dergelijke jonge, verfrissende kracht ongetwijfeld kunnen gebruiken. Bram werd met brio verkozen.


Eind 2016 werden, aanvankelijk tussen de balies Brugge en Kortrijk, vervolgens uitgebreid met de balies Ieper en Veurne, gesprekken aangevat met het oog op de fusie tot wat later de balie West-Vlaanderen zou worden. Binnen de kerngroep (het “orgaan”) werd vrij snel duidelijk dat we nood hadden aan iemand die ons zou begeleiden en de weg wijzen bij de toegang tot de moderne communicatie, de sociale media, de huisstijl, … Bram was daarvoor de geschikte persoon. Hij vervoegde de task-force en ik meen, zonder enig overdrijven, te mogen stellen dat Bram een belangrijk aandeel heeft gehad in de snelheid en de kwaliteit waarmee de fusie werd gerealiseerd.


Daarnaast bleef Bram ook zijn taken vervullen binnen de Kortrijkse raad. Hij was mijn rechterhand voor al wat communicatie betreft. Waar wij soms dreigden te blijven stilstaan gaf hij de beslissende duw. Zijn interventies waren modern, niet oubollig, verfrissend en met schwung. Ik kreeg er als stafhouder zaken door die wellicht anders moeilijk hadden kunnen worden gerealiseerd. Zijn jonge leeftijd, zijn voeling met de moderne communicatie, waren ongetwijfeld een troef.


Uiteraard werd Bram ook verkozen tot de lid van de raad van de kersverse balie West-Vlaanderen. Hij werd verantwoordelijke voor het departement communicatie en IT. De elektronische baliekrant Henri werd onder zijn vleugels een begrip in het West-Vlaamse balielandschap. Correcte, snelle en overzichtelijke communicatie is geen loos begrip meer.


Recent kon de West-Vlaamse balie ervaren wat het betekent een moderne, gedreven en no-nonsens communicator in de rangen van haar raad te hebben om - wat duidelijke informatie betreft - op justitiegebied de advocaten door de eerste moeilijke maanden van de coronacrisis te loodsen.


Ik werk sinds vier jaar binnen de baliestructuren intens samen met Bram. Ik meen in alle objectiviteit te mogen stellen dat wij zonder Bram als balie niet zouden hebben gestaan waar we nu staan.'Antoine Van Eeckhout.


Huidig stafhouder van onze balie West-Vlaanderen, lid van de AV en onder zijn stafhouderschap leid ik het departement communicatie & IT aan de balie West-Vlaanderen.
'Ik werk al 4 jaar samen met Bram. Van 2016 tot 2018 binnen de toenmalige raad van de orde te Kortrijk en van 2018 tot 2020 binnen de balie van West-Vlaanderen. Bram is zonder enige twijfel een absolute meerwaarde voor de balie en de raad. Hij is bijzonder creatief, dynamisch en uitermate geëngageerd. Bram is zéér efficiënt en gaat geen uitdaging uit de weg.


Binnen de fusiebalie was Bram hoofd van het departement communicatie en IT. Meteen na de fusie startte hij 'Henri Balie Magazine' op, een online nieuwsforum dat binnen (en ook buiten) de balie bijzonder veel fans telt. 'Henri' is tegelijk hip, gebruiksvriendelijk, goedkoop en performant. Er kan gerust gesteld worden dat 'Henri' het succes van onze fusie belichaamt. Ook de coronacommunicatie werd door Bram en zijn team opgevolgd, gefileerd en via 'Henri' verspreid, bijna in real time. Het draaiboek dat daar het resultaat van is, geldt ondertussen als leidraad voor alle West-Vlaamse justitie-actoren.


Daarnaast stond Bram binnen onze balie in voor upgrade en integratie van alle telefonie, video en IT over onze 4 balie-secretariaten (en óf dit nodig was!) en is hij vanuit de balie, drijvende kracht bij diverse projecten in samenwerking met magistratuur en griffie, onlangs nog met ondernemingsrechtbank en parket.


Bram is in elk geval een vlotte, sympathieke kerel die overal op een zeer veel sympathie kan rekenen. Hij komt op voor zijn mening, maar is tegelijk een echte teamspeler, die zich vlot achter elke beslissing kan scharen, ook als die niet met zijn visie strookt.


Tot slot is het boeiend om Bram's visie op de advocatuur en justitie in het algemeen te horen. Wie hem als openingsredenaar van West-Vlaamse OC bezig zag, weet dat hij niet alleen inhoudelijk zeer beslagen is, maar ook qua stijl en presentatie bijzonder verfrissend en vernieuwend is.


Ik ben er van overtuigd dat Bram voor de OVB een absolute meerwaarde zal zijn.'

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven